aaa

Universitair Medisch Centrum Groningen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is leadpartner van het project health-i-care evenals van het zusterproject EurHealth-1Health. 

logo_umcg-vector
Het UMCG is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Er worden studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en artsen opgeleid tot medisch specialist. Patiënten komen in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. De zorg wordt gegeven door de beste dokters en verpleegkundigen. Samen met ondersteunend personeel werken zij dagelijks aan die ene, gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.

Meer informatie over het UMCG vindt u hier: https://www.umcg.nl/NL/Zorg/paginas/Default.aspx

 

Binnen health-i-care is in het bijzonder de afdeling Medische Microbiologie actief:

De afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten (MMBI) is dienstverlenend naar patiënten aangaande het totale spectrum van het vakgebied Medische Microbiologie binnen het Universitair Medisch Centrum. Hieronder vallen taken in patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Het MMBI heeft 4 belangrijke mission statements:

  • bescherming van patiënten tegen infecties,
  • het geven van snelle en juiste diagnostische antwoorden
  • het geven van advies t.a.v. optimale behandeling
  • het bijdragen aan kennis en innovatie in het belang van onze patiënten

Prof. dr. Alex W. Friedrich is hoofd van deze afdeling binnen het UMCG en projectleider van het health-i-care project. Het UMCG is in dit project leadpartner en daarmee verantwoordelijk voor het gehele project. De projectleider is samen met zijn team het hoofd aanspreekpunt voor alle projectpartners en consortia, zowel voor inhoudelijke als ook voor financiële vragen.

Verder zijn er ook meerdere medewerkers van de MMBI (studenten, PhDs, postdocs, senior scientists, artsen, analysten etc.) samen met partners uit de health en business sector in verschillende consortia betrokken.

Meer informatie over de afdeling vindt u hier: http://www.mmb-umcg.nl

 

Photo

Prof. Dr. Alex W. Friedrich

Hoogleraar en afdelingshoofd medische microbiologie, UMCG & projectleider health-i-care 

“Het project health-i-care is opgezet vanuit wensen en concrete behoeften van gebruikers en afnemende partijen ten opzichte van de bescherming van patiënten voor infecties en antibiotica-resistentie. Health-i-care zet zich door middel van landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming in voor versterking van het innovatievermogen en voor infectiepreventie in de grensregio en, daarmee verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezondheidseconomische regio.”


Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund: