Terugblik 6e innovatieforum

Het zesde innovatieforum van het INTERREG project health-i-care heeft op donderdag 9 mei 2019 plaatsgevonden in Garrel (nabij Oldenburg). Ruim 70 projectpartners en -betrokkenen kwamen samen voor de halfjaarlijkse projectmeeting.

Dit forum stond in het teken van interne projectsamenwerking en uitwisseling van kennis. Sinds de opstartfase van het health-i-care project zijn alle consortia nu dusdanig ver gevorderd, dat gekeken kon worden naar de verkoopbaarheid van de producten en investeringsmogelijkheden. Dit zesde innovatieforum gaf deelnemers onder andere inzicht in de denkwijze van investeerders.

Naast presentaties over de projectvoortgang en een terugblik op o.a. de stand van health-i-care op de ECCMID 2019, presenteerden volgende consortia hun projectvoortgang:

  • Consortium 22, UMCG
  • MOTIVARE
  • Consortium 10 & 15
  • BioVisible

Tevens kregen de deelnemers een interessant inkijkje in de denkwijze van investeerders tijdens een presentatie van René Reijtenbagh (Business Angels) en Florian Ludwig (Thuja Capital).

Fototerugblik

Projectpartners kunnen via de PP-Login alle foto’s van de bijeenkomst evenals de powerpoint-presentaties downloaden.

Photo

Prof. Dr. Alex W. Friedrich

Hoogleraar en afdelingshoofd medische microbiologie, UMCG & projectleider health-i-care 

“Het project health-i-care is opgezet vanuit wensen en concrete behoeften van gebruikers en afnemende partijen ten opzichte van de bescherming van patiënten voor infecties en antibiotica-resistentie. Health-i-care zet zich door middel van landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming in voor versterking van het innovatievermogen en voor infectiepreventie in de grensregio en, daarmee verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezondheidseconomische regio.”


Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund: