aaa

Privacy Statement

Privacy Statement

De website van het INTERREG-VA-project health-i-care wordt in opdracht van het UMC Groningen als leadpartner van het project beheerd door de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK), tevens partner in het project. Gegevens, die u achterlaat op www.health-i-care.eu worden dan ook beheerd en verwerkt door de DNHK.

Uw gegevens worden door de DNHK slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst.  In het geval van health-i-care betreft dit uw aanmelding voor een evenement of innovatieforum (betreffende: naam, organisatie, mailadres, evt. hotelovernachting). Deze gegevens worden gedeeld met het UMCG (lead partner) en eurohealthconnect (management office). Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten.

De DNHK, als verwerkingsverantwoordelijke van uw data, hanteert daarbij haar eigen privacy statement dat u hieronder kunt inzien dit is leidend. Kijk voor de privacy statements van het UMCG en eurohealthconnect op de desbetreffende bedrijfswebsites.

De contactgegevens van bovengenoemde partijen en verantwoordelijke personen vindt u op https://www.health-i-care.eu/contact. Zij staan voor vragen graag ter beschikking.


>> Privacy statement Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK)

Photo

Prof. Dr. Alex W. Friedrich

Hoogleraar en afdelingshoofd medische microbiologie, UMCG & projectleider health-i-care 

“Het project health-i-care is opgezet vanuit wensen en concrete behoeften van gebruikers en afnemende partijen ten opzichte van de bescherming van patiënten voor infecties en antibiotica-resistentie. Health-i-care zet zich door middel van landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming in voor versterking van het innovatievermogen en voor infectiepreventie in de grensregio en, daarmee verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezondheidseconomische regio.”


Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund: