Nieuws overzicht

CKM namens health-i-care aanwezig op de Molecular Diagnostics Europe, 22 – 24 mei 2018, te Lissabon

1 juni 2018

In mei 2018 organiseerde het Cambridge Healthtech Institute in Lissabon het in de vakwereld van diagnostiek gerenommeerde jaarlijkse congres Molecular Diagnostics Europe. Prof. dr. dr. Wilfried von Eiff was de voorzitter van het programmaonderdeel “Digital Health and hospital 4.0: The Role of POCT in a Digitalized Continuum of Care” en gaf het welkomstwoord over “Digitalization of Healthcare: The New Role of POCT”. In zijn begroeting benadrukte hij de theragnostiek-benadering voor de herfinanciering van maatregelen in verband met infectiepreventie.

In de workshop van Professor Von Eiff waren vele internationale experts aanwezig, o.a.: Joost van Woof (PhD, Den Haag), prof. dr. Sandra Buttgieg (University of Malta), prof. dr. Gyorfy Abel (Lahey Hospital Massachusetts, USA), prof. dr. Wilfried von Eiff (CKM, Universität Münster), dr. Stefanie Steinhauser (Universität Regensburg), Sarah Peuling (Central Health Services, Germany).

De toepassing van POCT op het gebied van infectiepreventie wordt volgens Von Eiff steeds belangrijker en de toegekende economische waarde stijgt. Investeringen in screening en antibiogrammen voor de constatering van kiemen zijn voordelig.

“Uitgaves voor POCT op het gebied van infectiepreventie zijn investeringen, die groots beloond worden.” (Prof. dr. Dr. Wilfried von Eiff”

Deel artikel: