Nieuws overzicht

CKM vertegenwoorigde health-i-care op het 8e Westfälische Health Management Forum (WMHF), op 26 juni 2018 te Dortmund

6 juli 2018

“Management von Innovationen im Gesundheit und Sozialwesen“

Het tegelijkertijd bereiken van een groei van medische kwaliteit, verbetering van de patiënten-outcome en het zeker stellen van een langdurige financiering, is de centrale uitdaging waar alle ontwikkelde gezondheidssystemen ter wereld mee te maken hebben. Benodigd zijn innovaties op het gebied van geneeskunde (chirurgische ingrepen), technologie, infectiebestrijding (laboratorium management), procesmanagement en financiering. Echter: hoe worden innovaties in het gezondheidssysteem geïmplementeerd? Welke hindernissen komt men tegen op bij het introduceren van innovatieve concepten? Welke rol spelen belonings- en vergoedingssystemen? Welke invloed heeft de wetgever en de wetgeving? Hoe kijkt men tegen Change Management aan en welke concrete maatregelen zijn hiermee verbonden? Het 8e WHMF gaf antwoorden op deze en nog vele andere vragen tijdens de plenaire informatiesessies en een constructieve podiumdiscussie.

In het openingsgesprek stelde prof. dr. dr. Wilfried von Eiff voor, door welke kenmerken innovaties op het gebied van gezondheid gemarkeerd zijn, tegen welke hindernissen een innovatie op een normale werkdag op loopt, en in hoeverre contraproductieve beloningssystemen de invoering van noodzakelijke innovaties verhinderen. Ten slotte bediscussiërde professor Von Eiff de thema’s “Versorgung therapierefraktärer Wunden“ en „Lücken im Vergütungssystem für Infektionsprophylaxe“. Hij stelde dat het “Theragnostik-Problem” er toe leidt dat waardevolle voorzorgsmaatregelen voor de opname en operatieve behandeling van infectieprophylaxe uit kostenoverwegingen uitblijven. Kosten-effectiviteitsanalyses worden namelijk hoofdzakelijk uitgevoerd op basis van out-of-pocket berekeningen.

Deel artikel: