aaa

Disclaimer

Privacyverklaring
Alle documenten en bestanden die u op de website van health-i-care vindt, zijn door ons met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij vragen echter uw begrip voor het feit dat wij geen enkele aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor de juistheid en volledigheid van de informatie in het aanbod. Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de website en de informatie op de website. Niet uitgesloten is aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit opzet of grove schuld.

Privacy verklaring voor Google Analytics
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “cookies”; dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, kort Google vooraf uw IP-adres in binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die contractueel deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u echter erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door tools.google.com/dlpage/gaoptout te downloaden en te installeren. Meer informatie hierover vindt u op tools.google.com/dlpage/gaoptout of op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Gelieve er nota van te nemen dat de code “gat._anonymizeIp();” aan Google Analytics is toegevoegd om de IP-adressen te anonimiseren, waarbij het laatste octet wordt gewist.

Google AdWords Conversion Tracking Privacy Notice
Deze website maakt gebruik van de functie “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc., 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”). Google AdWords Conversion Tracking maakt gebruik van zgn. “cookies”; dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken wanneer ze op een Google-advertentie klikken. De cookies zijn maximaal 90 dagen geldig. Persoonsgegevens worden niet opgeslagen. Zolang de cookie geldig is, kunnen Google en wij als website-exploitant herkennen dat u op een advertentie heeft geklikt en een specifieke doelpagina hebt bereikt (bijvoorbeeld orderbevestigingspagina, nieuwsbriefregistratie). Deze cookies kunnen niet door verschillende AdWords-deelnemers via meerdere websites worden gevolgd. De cookie maakt conversiestatistieken aan in “Google AdWords”. Deze statistieken registreren het aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt. Het telt ook hoeveel gebruikers een doelpagina bereikt hebben die voorzien is van een “conversietag”. De statistieken bevatten echter geen gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd. U kunt het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door in uw browserinstellingen (in MS Internet Explorer onder “Hulpmiddelen > Internet Opties > Privacy > Instellingen”; in Firefox onder “Hulpmiddelen > Instellingen > Privacy > Cookies”) de optie “Cookies niet accepteren” te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie over hoe Google conversiegegevens en het privacybeleid van Google gebruikt, vindt u op: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp en http://www.google.de/policies/privacy/

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden
Gegevens die bij de toegang tot het internetaanbod onder health-i-care.eu zijn gelogd, worden alleen aan derden doorgegeven als wij daartoe wettelijk of ten gevolge van een gerechtelijk bevel daartoe verplicht zijn of als doorgifte in geval van aanvallen op de internetinfrastructuur onder health-i-care.eu noodzakelijk is voor civiele of strafrechtelijke vervolging. Ze worden niet doorgegeven voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Gebruik van cookies
Cookies worden op bepaalde pagina’s gebruikt zonder dat wij u hierop kunnen wijzen. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat cookies alleen voor de duur van de betreffende internetverbinding worden opgeslagen.

Links naar websites van andere aanbieders
Ons online aanbod bevat links naar websites van andere aanbieders. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van andere websites die u via hyperlinks kunt bezoeken. Dit zijn externe aanbiedingen waarop wij geen invloed hebben. Alle links naar externe providers zijn op juistheid gecontroleerd ten tijde van hun opname. Health-i-care kan niet garanderen dat deze links:

a) op het moment van het bezoek nog steeds naar de bestemming leiden of
b) nog steeds dezelfde inhoud hebben als op het moment van opname, aangezien het internet te allen tijde verandert.
Health-i-care neemt in het bijzonder de inhoud van de links niet over en aanvaardt hiervoor ook geen verantwoordelijkheid. Koppelingen naar externe providers vertegenwoordigen geen evaluatie of aanbeveling. Mocht u via een hyperlink die u via onze website kunt bezoeken illegale inhoud van websites van andere aanbieders waarnemen, verzoeken wij u dit aan ons door te geven, zodat wij de verwijzing naar de betreffende website kunnen verwijderen.

Photo

Prof. Dr. Alex W. Friedrich

Hoogleraar en afdelingshoofd medische microbiologie, UMCG & projectleider health-i-care 

“Het project health-i-care is opgezet vanuit wensen en concrete behoeften van gebruikers en afnemende partijen ten opzichte van de bescherming van patiënten voor infecties en antibiotica-resistentie. Health-i-care zet zich door middel van landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming in voor versterking van het innovatievermogen en voor infectiepreventie in de grensregio en, daarmee verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezondheidseconomische regio.”


Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund: