KNMvD

  • Categorie

    Medische (e)-technologie

  • Nummer

    16

  • Samenvatting

    Levering van database en web service voor veterinaire formulieren en mobiele applicatie voor smartphone voor inventarisatie van resistentiegegevens in VETmap.

Overzicht

Projectomschrijving

Het consortium gaat opleveren:

• Database en webservice voor de veterinaire formularia
• Dynamische website, inclusief een applicatie voor de smartphone, voor dierenartsen met de veterinaire formularia gekoppeld aan de bijsluiters van    diergeneesmiddelen (in Nederlands en Duits)
• Inventarisatie van de databasestructuur voor de resistentiegegevens VETmap.

 

Met deze nieuwe tools hebben dierenartsen op een snelle en eenvoudige manier toegang tot actuele formularia die van belang is bij het voorschrijven van antibiotica. De belangrijkste bouwstenen daarvoor zijn de antibioticarichtlijnen van de KNMvD, de productinformatie van de in Nederland geregistreerde antibiotica uit het repertorium van de FIDIN en (op termijn) de informatie over resistentiegegevens die verzameld worden binnen VETMAP.

 

Door deze informatie te bundelen en geïntegreerd te ontsluiten kunnen dierenartsen betere keuzes maken over de inzet van een werkzame stof, de dosering, toedieningswijze en behandelduur.

Dit komt de effectiviteit van behandelingen ten goede en zal het risico op resistentieontwikkeling vanwege onjuist gebruik verminderen.


Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund: