EasyMeasure B.V.

  • Categorie

    Infectiepreventie - OneHealth

  • Nummer

    Consortium 3

  • Samenvatting

    Dit consortium zet zich in voor selectieve verwijdering van antibiotica en antibioticaresistentie uit vloeistoffen evenals online bewaking van de waterkwaliteit.

Overzicht

Projectomschrijving

De innovatie betreft een niet-filter-gebaseerde verwijdering van antibiotica en antibioticaresistentie uit vloeistoffen. Door gebruik te maken van een nieuwe geoctrooieerde oxidatietechniek worden microverontreinigingen en antibioticaresistentie selectief uit de vloeistof verwijderd tegen een hoge achtergrondconcentratie van andere organische verbindingen in de vloeistof. Hierdoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld ziekenhuisafvalwater op een duurzame manier en tegen lage kosten te zuiveren. Om de waterkwaliteit te waarborgen wordt ook een inline sensortechniek gerealiseerd waarmee kan worden vastgesteld of alle antibioticaresistentie daadwerkelijk uit het water is verwijderd.

EasyMeasure: Uitkomst experimenten

6 juli 2018

Experimenten in de 6 m3 reaktor laten zien dat het proces in het 200 liter systeem prima opschaalbaar is en inmiddels is een kinetisch...

EasyMeasure: De eerste resultaten

6 juli 2018

De eerste resultaten in het 200 liter systeem laten zien dat medicijnresten met een efficiency groter dan 95% worden verwijderd...

EasyMeasure: Reaktieverloop metingen

6 juli 2018

Door slimme combinatie van beide type metingen (sensor fusion) kan het reaktieverloop op een betaalbare manier worden gevolgd.

EasyMeasure: Onze innovatie

5 juli 2018

De innovatie betreft het verwijderen van antibiotica en antibioticaresistentie uit vloeistoffen door advanced oxidation (AOP). Hierbij wordt gebruik gemaakt...


Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund: