Nieuws over het project

Bananaa Opmerkelijke Communicatie B.V.
Categorie

Medische voorlichting & training/eHealth

Han de Wasbeer leert kinderen handhygiëne

15 november 2019

KNMvD
Categorie

Medische (e)-technologie

De belangstelling voor het dierenwelzijn

4 november 2019

CKM GmbH
Categorie

Medische (e)-technologie

Innovatie, potentiëlen en startups in de gezondheidszorg

8 augustus 2019

De voortschrijdende digitalisering en de groeiende economische druk zijn tegenwoordig dominerende thema’s in de gezondheidszorg (..)

Photo

Prof. Dr. Alex W. Friedrich

Hoogleraar en afdelingshoofd medische microbiologie, UMCG & projectleider health-i-care 

“Het project health-i-care is opgezet vanuit wensen en concrete behoeften van gebruikers en afnemende partijen ten opzichte van de bescherming van patiënten voor infecties en antibiotica-resistentie. Health-i-care zet zich door middel van landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming in voor versterking van het innovatievermogen en voor infectiepreventie in de grensregio en, daarmee verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezondheidseconomische regio.”


Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund: