Nieuws overzicht

De volgende generatie multiresistente kiemen

21 september 2018

De gevaarlijke multiresistente-gram negatieve kiemen (MRGN) zijn reeds bekend van enkele gevallen maar worden nu steeds vaker gevonden. Longontsteking door MRGN-kiemen eindigt vaak fataal. Uit een onderzoek bleek dat drie op de vier antibiotica niet effectief zijn in de zogenaamde 3MRGN-kiemen. Bij 4MRGN-kiemen zijn zelfs alle antibioticagroepen niet effectief. Helaas zijn dit in de klinieken geen zeldzaamheid meer, maar worden deze situaties geheim gehouden wegens reputatieschade. Zelfs veel patiënten weten vaak niet dat MRGN de oorzaak was van hun gevaarlijke complicaties in de kliniek. Steeds meer patiënten dragen daarom ongewild de gevaarlijke kiem bij zich en nemen deze mee naar ziekenhuizen. Terwijl MRSA-kiemen nu in bijna alle ziekenhuizen kunnen worden behandeld, ontbreekt het aan uniforme procedures voor bestrijding van de MRGN-kiem. Het is dus aan elk ziekenhuis zelf om te beslissen hoe zij met de kiem omgaan. Er zijn geen duidelijke richtlijnen. De Kliniek Niederrhein in Duisburg, Duitsland voert bijvoorbeeld al zogenaamde kiemonderzoeken bij nieuwe patiënten uit om MRSA en MRGN uit te sluiten. Deze preventie- en isolatiemaatregelen zijn echter zeer kostenintensief en daarom voor veel klinieken niet acceptabel. Daarom is actie nodig om zelfgemaakte ziektekiemen beter te behandelen en in de eerste plaats om deze niet te laten ontstaan.

Bekijk hier de volledige video op de WDR website.

Deel artikel: