Nieuws overzicht

EasyMeasure: Uitkomst experimenten

6 juli 2018

Experimenten in de 6 m3 reaktor laten zien dat het proces in het 200 liter systeem prima opschaalbaar is en inmiddels is een kinetisch model opgesteld waarmee het reaktieverloop kan worden voorspeld en de procescondities kunnen worden geoptimaliseerd.

De volgende stap is nu het verder optimaliseren van het advanced oxidation proces waarbij we ons concentreren op het verwijderen van antibioticaresistentie, dat wil zeggen zowel de verwijdering van bacterien als DNA fragmenten.

Om het zuiveringsproces optimaal te laten verlopen wordt een slimme combinatie van sensors ontwikkeld waarmee het reaktieverloop continu wordt gemonitord. Afhankelijk van de kwaliteit van het binnenkomende water wordt aan de hand van metingen met de sensors de verblijftijd in de reaktor en de dosering van chemicalien bijgesteld. Voor dit doeleinde worden inline spectrofotometrische sensors en op antennetechnologie en impedantiespectroscopie gebaseerde sensors toegepast.

Door slimme combinatie van beide type metingen (sensor fusion) kan het reaktieverloop op een betaalbare manier worden gevolgd.

 

 

Deel artikel: