Nieuws overzicht

S. Pelster ontmoet INTERREG – november 2013

14 november 2013

De eerste ontmoeting in Bunde vond plaats om het INTERREG-project te leren kennen. Hierbij was het vooral belangrijk om een antwoord te vinden op de volgende vragen:

  • Wat is het INTERREG-Project?
  • Hoe kunnen eigen ideeën en mogelijkheden op een zinvolle manier ingebracht worden?

Wat is het idee achter INTERREG?

Het doel is om landsgrenzen door middel van grensoverschrijdende samenwerking te overwinnen. Aan beide kanten van de grens zou hierdoor een groter en gemeenschappelijk economisch gebied kunnen ontstaan, waardoor de ontwikkeling van voormalige grensregio’s verder kan worden verbeterd en verdiept.

Hoe moet dit idee worden uitgevoerd?

Door grensoverschrijdende samenwerken te initiëren worden mensen die een gemeenschappelijk doel hebben, aan beide kanten van de grens met elkaar in contact gebracht.

Welke thema’s, inhoud en taken maken het project interessant voor de EU?

Bij strategische initiatieven van de EU worden veel afzonderlijke thema’s gebundeld in clusters. De vele kleine projecten vormen op deze manier één geheel, waardoor ze meer opvallen en een grotere rol kunnen spelen in de gesubsidieerde regio.

Welk themacluster, oftewel welk strategisch initiatief vindt op dit moment plaats?

Het strategische initiatief “health & life-science” vormt op dit moment een goede basis om veel mensen aan weerszijden van de grens in de gesubsidieerde regio te bereiken. Tijdens dit initiatief wordt rekening gehouden met twee belangrijke aspecten:

  1. Het thema `gezondheid’ is bij uitstek geschikt voor grensoverschrijdende en sector overstijgende samenwerking. Met dit thema kunnen zoveel mogelijk mensen bereikt worden.
  2. Economische ontwikkeling, nieuwe innovaties en persoonlijke ontwikkeling van werknemers in bedrijven staan in nauw verband met de gezondheid van mensen en een veilige privé- en werkomgeving.

Wat wordt inhoudelijk in het nieuwe project behandeld en verder ontwikkeld?

Allereerst richt het nieuwe project zich op de infectiepreventie en het vermeiden van antibioticaresistentie. Het project kan zo een bijdrage leveren aan de veiligheid voor zowel bedrijven als ook mensen in de projectregio.

Welke organisaties ondersteunen de uitvoering van het project?

Voor de uitvoering van het project zijn allereerst de ideeën en de eisen van de ‘stakeholders’ belangrijk. Tot op zekere hoogte beïnvloeden zij de projectbeslissingen. De volgende vragen moeten daarom in het achterhoofd gehouden worden:

  1. Wie hebben belang bij het project?
  2. Welke belangen vertegenwoordigen ze bij de uitvoering van het project?
  3. Hoe verhouden de deelnemers van het project zich tot deze belanghebbenden?

Op welke manier kan S. Pelster de uitvoering van het project ondersteunen?

S. Pelster kan bijdragen aan de succesvolle uitvoering van het project door middel van drie wezenlijke strategieën:

  1. Ontwikkelingsmogelijkheden: Het bereiken van betere resultaten met bestaande middelen.
  2. De ontwikkeling van innovatieve dienstverlening. Deze dienstverlening zou de projectdoelstellingen optimaal kunnen bevorderen en een duurzame uitvoering van het project in de projectregio mogelijk maken.
  3. Een zo breed mogelijke verspreiding van de project ideeën door middel van ‘gemaksproducten’.

 

Deel artikel: