Nieuws overzicht

S. Pelster bezoekt het UMCG; ontmoeting met prof. dr. Alex W. Friedrich – september 2014

14 september 2014

Wat was het doel van dit bezoek?

De doelstellingen van het project werden (met de focus op “healthy ageing” en “healthy care”) vanuit verschillende invalshoeken gepresenteerd. Dit is de basis voor de overdracht van het projectidee aan mkb’s in de gesubsidieerde regio.

Welke kansen of welke potentie heeft het project?

Hoewel bestaande studies mogelijke oplossingen aanbieden, zijn deze oplossingen niet toegankelijk voor de doelgroep:

       

De expertise van het UMCG en de toegang tot onderzoeksresultaten kunnen bedrijven aanzienlijke voordelen opleveren. De beschikbare kennis kan worden gebruikt in de vorm van betere voorschriften om de gezondheid van werknemers in bedrijven te bevorderen en te beschermen.

  • Kennis leidt tot “betere voorschriften”

Welke potenties zijn aan te wijzen?

Het verbinden van expertise in een gemeenschappelijk project vormt de basis voor een duurzame uitvoering van projectideeën.

    

Wat is de belangrijkste les van deze bijeenkomsten en gesprekken?

Er is sprake van een grote kloof tussen wetenschappelijke kennis en daadwerkelijke beslissingen van beleidsmakers in het bedrijfsleven.

Welke activiteiten zijn voor verdere ontwikkeling in gang gezet?

  • Uitwerking van een eerste work-package
  • Regelmatig overleg met professor U. Bültmann en professor Alex W. Friedrich
  • Opname van de doelstellingen en strategie voor het projectresultaat van “health-i-care”
Deel artikel: