Nieuws overzicht

EasyMeasure: Reaktieverloop metingen

6 juli 2018

De eerste metingen met prototypen van de sensors laten zien dat het inderdaad mogelijk is om het reaktieverloop van het advanced oxidation proces kwalitatief te volgen. In een volgende stap worden experimenten uitgevoerd om op basis van de sensorsignalen de verblijftijd in de reaktor en de dosering van chemicalien optimaal in te stellen.

Naast het meten van het reaktieverloop in de AOP reaktor loopt ook een traject voor de ontwikkeling van een sensorsysteem om de aanwezigheid van antibioticaresistentie in gezuiverd water en oppervlaktewater te meten. Dit traject bevindt zich op dit moment in de exploratieve fase: er zijn goede ideeën en er wordt gewerkt aan de bouw van een prototype.

Om de vorming van een biofilm aan oppervlakken in een zeer vroeg stadium nauwkeurig te kunnen meten ontwikkelen Lamp-Ion en Ext-Ins een op SAW (Surface Acoustic Waves) gebaseerd systeem. Dit traject bevindt zich in de exploratieve fase en er zijn inmiddels twee prototypen getest.

Onderdeel van het ontwikkelingstraject van de verschillende sensors is om door middel van sensor fusion en slimme interpretatie van de verschillende metingen een maximale hoeveelheid informatie over de waterkwaliteit te verkrijgen.

Deel artikel: