Nieuws overzicht

Prijsvraag moet strijd tegen antibioticaresistentie bevorderen

19 april 2017

Omdat antibioticaresistentie een steeds grotere bedreiging voor de samenleving vormt, heeft de Britse Longitude Prize een prijsvraag in het leven geroepen, die de strijd tegen antibioticaresistentie moet aanwakkeren. Onderzoekers wereldwijd zijn opgeroepen om een goedkope, betrouwbare, nauwkeurige en eenvoudige test ter opsporing van bacteriële infecties te ontwikkelen en maken kans op de hoofdprijs van 10 miljoen pond. Momenteel nemen 223 teams uit 40 landen deel aan de challenge, verdere deelnames zijn uitdrukkelijk gewenst. De winnaar wordt uiterlijk 30 september 2019 bekend gemaakt, tenzij een team eerder aan de afgesproken criteria voldoet. De Longitude Prize heeft al een lange geschiedenis: hij ontstond 1714 uit de noodzaak om de lengtegraad op zee eenvoudig en betrouwbaar te kunnen berekenen.

Verdere informatie over de prijs vindt u op de website van de Longitude Prize.

Deel artikel: