Nieuws overzicht

Opname dag in de OK

7 november 2018

Hoeveel risico’s op post operatieve wond infectie kun je lopen? En hoe maak je dat bespreekbaar in je team? Op 30 oktober waren de opnamen voor de POWI VR training in de OK trainingsruimte op het universiteitsterrein van de Universiteit Twente. Vanuit verschillende posities in de OK werd een (gefingeerde) operatie gevolgd waarin een groot aantal gescripte veiligheidsrisico’s waren verwerkt. Hoe reageer je als je de risico’s waarneemt? Hoe reageert het team? De beelden worden gebruikt in de training van OK teams voor het herkennen van de situaties en vooral voor het verantwoord omgaan als team met risico’s en het voorkomen van infecties.
De opname dag was een voorlopige mijlpaal in de ontwikkeling van een training voor OK teams voor de implementatie en het continu verbeteren van de naleving van hygiënemaatregelen in en rond de OK. Aan de opname dag is een lange periode van onderzoek vooraf gegaan waarin de Universiteit Twente en Universiteitt Bielefeld onderzoek hebben gedaan naar de voorkomende gevallen van een post operatieve wond infectie, maar vooral de situaties waaronder de risico’s kunnen ontstaan. Hoe kan het dat wat iedereen weet, toch in de praktijk af en toe fout kan gaan?
Met de training bieden we een verrassende en unieke benadering van het onderwerp door de inzet van virtual reality. Dankzij de videobeelden in VR wordt een belangrijke component aan het leren toegevoegd: empathie.
Jan Dirk Bijker, projectleider van het consortium: “Cognitieve en affectieve componenten spelen een rol bij het naleven van de POWI richtlijnen. Veel stafleden van het OK team kennen de richtlijnen (de cognitieve component), maar er zijn vaak redenen voor het afwijken van de richtlijnen, zoals werkdruk, openheid in communicatie en samenwerking (de affectieve component). Met de training wordt niet alleen aandacht gegeven aan de cognitieve vaardigheden, kennis en navolgen van procedures. De training wil vooral ingrijpen op de mindset van de deelnemers door inzet van de affectieve component. Dit met het doel om het teamwork te verbeteren en uiteindelijk de kans op post operatieve wondinfecties te verkleinen.”

Deel artikel: