Nieuws overzicht

Nieuw toezichtsproject ter bestrijding van antibioticaresistentie

11 januari 2019

Antibioticaresistentie van bacteriën en ziektekiemen nemen in toenemende aantallen toe. De IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) houdt daarom sinds 2012 steeds meer toezicht op infectiepreventie en antibioticabeleid in de gezondheidszorg. Dit jaar zal de instantie in toenemende mate zorgverleners bezoeken en controleren of zij goed samenwerken in de strijd tegen antibiotica-resistentie.

Er is reeds een nationaal actieplan ter bestrijding van antimicrobiële resistentie opgesteld. Dit plan zal bijdragen tot de oprichting van tien regionale gezondheidsnetwerken met specifieke doelstellingen.

Om de samenwerking te bevorderen zal de IGJ daarom een monitoringsproject opstarten dat één regio per keer in de gaten houdt. Het regionale zorgnetwerk ABR Limburg wordt als eerste onder de loep genomen. Op basis van een representatieve steekproef zullen binnenkort zorgverleners worden bezocht. Elk bezoek wordt vooraf aangekondigd. Wat precies getoetst wordt, is voorafgaand aan de bezoeken te lezen op de website van de IGJ.

Kijk hier de hele artikel op dentalinfo.nl.

Deel artikel: