Nieuws overzicht

Microbiologisch veilig water

21 augustus 2017

Ook in landen met veilig drinkwater moeten we alert zijn op ziekteverwekkende virussen en bacteriën in water als dat wordt gebruikt voor recreatie, landbouw of als bron voor drinkwater. Op veel vlakken in de watercyclus vindt vernieuwing plaats die kan worden toegepast om het water microbiologisch veilig te maken en te houden. Wat is de rol van (drink)water in de verspreiding van antibioticaresistentie?

Bacteriën die resistent zijn tegen meerdere soorten antibiotica vormen een groot probleem in de gezondheidszorg. Resistente bacteriën komen veel voor in verschillende watersoorten. Bacteriën kunnen onderling genen die antibioticaresistentie veroorzaken uitwisselen of hun eigen genen kopiëren en zo verspreiden naar andere bacteriën. Gangbare zuiveringstechnieken die gebruikt worden voor de bereiding van drinkwater lijken deze slechts in beperkte mate te verwijderen. Het probleem groeit en er is nog veel onduidelijk dus er is meer informatie nodig, zoals de concentraties antibioticaresistente bacteriën en antibiotica in het water, de belangrijkste blootstellingsroutes en daarmee ook het risico voor mensen.

Het volledige nieuwsbericht leest u op www.h2owaternetwerk.nl

Deel artikel: