Nieuws overzicht

Internationale ministeriele conferentie over antibioticaresistentie

9 juli 2019

De bestrijding van antibioticaresistentie is van groot belang voor mensen wereldwijd. Nederland stimuleert landen om intensiever samen te we werken in de strijd tegen resistente bacteriën.

Op 19 en 20 juni 2019 organiseerden Nederland en Indonesië de AMR-conferentie in Noordwijk. Naast vertegenwoordigers van de WHO, Werelddierenwelzijnsorganisatie (OIE), Wereldvoedselorganisatie (FAO), EU, OESO en de Wereldbank, waren er ruim 200 vertegenwoordigers uit ongeveer veertig landen aanwezig.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) onderstreept het belang van samenwerking: “Bacteriën houden zich helaas niet aan grenzen. Door onze krachten uit de hele wereld te bundelen en kennis uit te wisselen helpen we elkaar in de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR). Deze conferentie is een mooie gelegenheid om, naast met elkaar in gesprek te gaan, ook van elkaar te leren”.

Tijdens de conferentie kondigden de WHO, FAO en OIE de start van een Multi-Partner Trustfund aan. Door dit fonds kunnen landen rekenen op steun bij de vormgeving van AMR-beleid. Nederland stelt ongeveer 4,5 miljoen euro beschikbaar voor de opstartfase van het fonds. Daarnaast is het van belang om te investeren in nieuwe antibiotica. Het huidige verdienmodel voor nieuwe antibiotica is voor veel farmaceuten niet interessant, waardoor er nog altijd veel ineffectieve antibioticavarianten worden gebruikt. In de komende vijf jaar investeert Nederland daarom vijf miljoen euro in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica.

Het complete artikel is gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

Deel artikel: