Nieuws overzicht

Infectiepreventie blijft kwetsbaar punt voor ziekenhuis

13 juni 2018

In 15 van de 48 onderzochte ziekenhuizen zijn basale onderwerpen als schoonmaak en desinfectie niet op orde. Dit blijkt uit een recent onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ bezocht de ziekenhuizen met het doel om schade en ziektelast voor patiënten veroorzaakt door (zorg)infecties en besmettingen in ziekenhuizen te verminderen. Hiernaast werd er voor de toenemende antibioticaresistentie onderzocht in hoeverre ziekenhuizen hierop voorbereid zijn.

Bij een deel van de ziekenhuizen bleek toch een tekortkoming op het gebied van infectiepreventie en het antibioticabeleid. Ziekenhuizen hebben nog steeds moeite met het naleven van het kledingbeleid en met de schoonmaak en disinfectie. Uit het onderzoek bleek ook dat in sommige gevallen isolatiekamers niet op orde waren, waardoor veilig gebruik niet mogelijk was.

In de meeste ziekenhuizen zijn er momenteel antibioticateams (A-team) ingesteld om onnodig en onjuist antibioticagebruik te verminderen. In een aantal ziekenhuizen bleek echter dat deze A-teams nog niet zijn ingesteld. Op het gebied van infectiepreventie bleek dat deskundigen hun taken niet altijd goed uit kunnen voeren door de onvoldoende controle en het volledig doorlopen van de kwaliteitscyclus.

Meer informatie vindt u op skipr.nl

Deel artikel: