Nieuws overzicht

Het voorstel voor samenwerking met deskundigen van het UMCG – december 2016

14 december 2016

Wat is het belang van de gesprekken met deskundigen van het UMCG?

Tijdens de gesprekken met deskundigen kunnen vele ervaringen worden uitgewisseld. Deze ervaringen worden vervolgens met de eisen van de markt en het project vergeleken. Dit proces bevordert een beter beeld van een zeer complex systeem, waardoor de geplande oplossingen aan de bevindingen aangepast kunnen worden.

Wat heeft men van de gesprekken kunnen leren?

Veel projecten worden via forums, informatiebijeenkomsten en congressen gepubliceerd. Hoewel verschillende regio’s en belanghebbenden op deze manier bereikt worden, kan niet van een duurzame implementatie en verspreiding over de gehele regio gesproken worden.

  • De focus van de wetenschap ligt op “onderzoek” en “publicatie”

Voor een duurzame implementatie ontbreekt de juiste salesaanpak. Er zijn geen verkoopstructuren om de bevindingen van de markt te kunnen implementeren. Er moeten dus uitwerkingen in de vorm van een product gepresenteerd worden en, zo mogelijk, als “gemaksproduct” worden verkocht.

Andere instellingen organiseren zich beter wat betreft marketing en distributie. Betere samenwerking zou een voordeel zijn voor zowel de sector “Science” als de sector “Business”. Het doel is om deze samenwerking via het project te vergemakkelijken en te verbeteren.

Welke opdracht is hier voor Consortium 15 uit voortgekomen?

Het idee is een implementatie van dergelijke „gemaksproducten” in de vorm van eenvoudige handleidingen voor bedrijven en werknemers. Het projectidee leidt tot volgende uitdagingen:

  • Uitwerking van een complexe handleiding voor “Meer gezondheid en veiligheid”
  • Productontwerp voor deze handleidingen
  • Ontwikkeling van een concept/aanpak voor marketing
  • Ontwikkeling van een verkoopstrategie in een Public-Private-Partnership-Concept
  • Integratie van dienstverleners uit de medische sector

Welke activiteiten zijn geïnitieerd voor verdere ontwikkeling?

De planning van projectactiviteiten binnen dit kader werd verder geconcretiseerd en uitgewerkt. Ook is het onderzoek naar bestaande oplossingen voortgezet en zijn ervaringen van bedrijven op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg geregistreerd en geëvalueerd.

 

Deel artikel: