Nieuws overzicht

Extra experts voor de expertportefeuille – oktober 2017

14 oktober 2017

Welke oplossingen bieden de deskundigen uit andere vakgebieden?

Innovatieforums bieden steeds weer een mogelijkheid voor uitwisseling met andere projectdeelnemers. Zo heeft het contact met UNI Bielefeld, de afdeling gezondheidswetenschappen, een extra impuls aan de ontwikkeling van het projectpakket gegeven. Relevante competenties en expertise op het gebied van milieugeneeskunde en sociologie zijn toegankelijk, dit speelt een belangrijke rol – vooral in bedrijven – bij het behalen van de doelstelling “Meer gezondheid en veiligheid”.

Ook werd het contact met andere consortia en projectleiders voorbereid en verder verdiept. Dit heeft onder andere geresulteerd in een zeer vruchtbare samenwerking met Consortium 10. In dit consortium zijn competenties, expertise en belangrijke contacten in de gezondheidszorg beschikbaar, evenals contacten met medische laboratoria en kennis over digitale oplossingen voor de overdracht van gezondheidsgegevens.

Er werd gekeken naar bestaande contacten met huisartsen en bedrijfsartsen om de kansen op samenwerking te onderzoeken. Ook de mogelijkheden van eenvoudige implementatie werden verder onderzocht. De gesprekken met de huisartsen, onder andere werkzaam als bedrijfsarts, leverden belangrijke aanknopingspunten op voor de ontwikkeling van productoplossingen.

Het contact met het bedrijf “BestWork”, als exploitant van FitnessMobil, biedt een uitstekende gelegenheid om kennis op te doen op het gebied van gezondheidsmanagement in bedrijven.

De Check-Up-Strategie van dit bedrijf combineert eenvoudige preventiemaatregelen in de bedrijven met individuele Gezondheids-Checks – gezondheid wordt op deze manier meetbaar. Het project kan de bestaande diensten zonder veel moeite en met eenvoudige middelen aanvullen. Als resultaat wordt uitgebreide diagnostiek – ook met betrekking tot besmettelijke ziekten – mogelijk gemaakt.

De contacten met medische laboratoria bieden daarnaast kansen voor de uitvoering van Gezondheids-Checks in bedrijven. Dit maakt de uitvoering van “infectiescreenings” als “infectiepreventie” mogelijk.

Deel artikel: