Nieuws overzicht

De start van het project initiate development (Consortium 15); de kaders van health-i-care – mei 2016

14 mei 2016

Welk projectidee van “health-i-care” dient als oriëntatie?

Alex Friedrich has one clear ambition: “Together, we are going to make sure that by 2025, the north of the Netherlands becomes the safest region in Europe where resistance to antibiotics is concerned.” The knowledge is present, after more than fifteen years of research. Now it comes down to getting to work with this knowledge and collecting further evidence on the basis of which hospitals, nursing homes, municipal health services, medical practices and authorities can develop structural policy and, more importantly, implement it. With the German-Dutch border region as ‘Living Lab’, Groningen as knowledge centre and the Aletta Jacobs School of Public Health as flywheel.

“We have the ability to act with great regional precision to nip bacteria in the bud.

But the challenge is to take effective measures from our current knowledge, not even giving risky micro-organisms the chance to spread, causing infections.

We are also experimenting with new diagnostic methods which are fast and aimed at reducing the use of antibiotics and decreasing the risk of spreading.
In addition, we also place great emphasis on infection-prevention programmes.”

We have the knowledge and we really need to use it.
‘Implementation science’, that is what I call it. Not just publishing, but making the translation to society together.”

“Het project “health-i-care: we care for health and innovation” is daarmee de basis geworden voor een langdurige samenwerking in het grensgebied. Het Duits-Nederlandse gebied, waarop het programma betrekking heeft, zal uitgroeien tot een duurzame en integrerende economische gezondheidsregio.”

Wat is het plan en de strategie van consortium 15?

 • “Meer preventie” leidt tot “Betere gezondheid en meer veiligheid”

Een voorzorgstrategie kan verder ontwikkeld en uitgevoerd worden door middel van activiteiten op het gebied van marketing, verkoop en betere instructies. Dit gebeurt in samenwerking met experts. Naast het feit dat de toegevoegde waarde voor de betrokkenen hierbij benadrukt wordt, gebruikt men bestaande voorzieningen voor het bereiken van de gestelde projectdoelen.

 • Toegevoegde waarde voor bedrijven – mkb’s (inclusief ziekenhuizen)
 • Toegevoege waarde voor mensen
 • Toegevoegde waarde voor de regio
 • Toegevoegde waarde voor de zorgsector

Met de implementatie van het project wordt de “persoonlijke verantwoordelijkheid” van elk individu aangesproken; het vormt de basis voor de projectdoelstellingen. Deze zogenaamde “persoonlijke verantwoordelijkheid” geldt zowel voor bedrijven als voor werknemers in deze bedrijven en elk individu in de regio. Daarnaast heeft deze verantwoordelijkheid betrekking op beleidsmakers en degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg of zorgverlening.

Dit logo is gemaakt in opdracht van alle projectdeelnemers. Het geeft tegelijkertijd de doelstelling en de richting van Consortium 15 aan. Het is een handelsmerk met een grote zeggingskracht en betekenisvolle inhoud:

„health-i-care“

 • dit betekent: „i-care“!
 • dit betekent „i-(Ei)gen verantwoordelijkheid“ voor elk individu!

Consortium 15 draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van bestaande en beschikbare middelen en de verspreiding van innovatieve oplossingen in de gesubsidieerde regio. Dit gebeurt samen met de ideeën en competenties van de verschillende aanspreekpartners. De handleidingen kunnen bedrijven en werknemers op de volgende manier ondersteunen:

 • De samenwerking  tussen de betrokken partijen wordt effectief en duurzaam uitgevoerd
 • Elke betrokkene neemt de taken op zich die hij/zij sowieso al uitvoert
 • Onnodige en tijdrovende activiteiten in bedrijven worden vermeden
 • Bedrijven wordt niet alleen de levenskwaliteit van hun werknemers gewaarborgd, maar ook de presentaties van het bedrijf in de toekomst.
 • De persoonlijke verantwoordelijkheid wordt ondersteund en bevorderd door de actieve steun van deskundigen.
 • De bevolking wordt zich beter bewust van het gebruik van antibiotica.
 • Degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg worden ondersteund bij het verminderen van antibioticagebruik.
 • Degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg kunnen zelfstandig gebruikmaken van dit veranderingsproces en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het proces.

Hoe gaat Consortium 15 het project uitvoeren?

Het Consortium zal zich richten op bewezen “managementstrategieën” om te zorgen dat bovenstaande resultaten daadwerkelijk bereikt worden:

De slimste strategie voor de optimalisatie van een leercurve en voor de ontwikkeling van een project:

 • „Learn from experts and peers“

De beste innovatiestrategie   voor bedrijven en het project als geheel:

 • „Find where it is already happening and identify the principles that work“

Het beste managementsysteem voor bedrijven en het project als geheel:

 • de P-D-C-A logica van kwaliteitsmanagement (plan-do-check-act)
Deel artikel: