Nieuws overzicht

De ontwikkeling van een dienstpakket voor MKB-bedrijven – juni 2018

14 juni 2018

Wat maakt de productontwikkeling van dit project uniek?

Dit project biedt een heel andere kijk op de resultaten van een systeem, een systeem dat sterk door ziektekostenverzekeringen wordt beïnvloed. Dit is mogelijk door langdurige observatie van de markt op het gebied van zogenaamd “bedrijfsgezondheidsmanagement”. Daarnaast is de ervaring op het gebied van economisch advies van zowel huisartsen als andere werknemers in de gezondheidszorg hierbij belangrijk.

Die visie van een productmanager, vanuit het “neutrale perspectief”, laat potenties zien. Deze potenties kunnen ondanks de overvloed aan bestaande dienstaanbiedingen worden benut.

  • Het bereiken van betere resultaten met bestaande middelen – Potenties beter benutten

Welke bevindingen dragen bij aan de verdere ontwikkeling van beschikbare oplossingen?

Absentie van werknemers is een grote uitdaging, ongeacht de reden van absentie. Werknemers krijgen geen zogenoemde “manager check-up”, hoewel het beeld van veel bedrijven aanzienlijk is veranderd. Zo leiden demografische veranderingen tot heroverweging aan de kant van bedrijven. Gezondheid wordt door veel bedrijven als een economische ressource gezien.

Ook zorgverzekeringen zien deze ontwikkeling terug en verkopen hun diensten inclusief uitgebreide preventieprogramma’s. Deze preventieprogramma’s alleen bieden echter geen oplossing voor het waarborgen van gezonde en productieve werknemers op de lange termijn.
Naast “primaire preventie” zijn andere diensten nodig om “betere gezondheid en veiligheid” van werknemers in bedrijven te waarborgen .

De preventiestrategie van het project “health-i-care” kan deze kloof overbruggen. Gezondheid wordt hier meetbaar en beter controleerbaar op de lange termijn. Daarnaast wordt ingezet op de vermindering van existentiële risico’s voor zowel werknemers als bedrijven.

Het pakket van preventiestrategie omvat veel diensten, deze kunnen aan de individuele behoeften en eisen van werknemers worden aangepast, zoals:

  • geslacht
  • leeftijd
  • de huidige staatsvorm
  • eerdere belastingen
  • doelstellingen van individuele werknemers
  • de aanbevelingen van bedrijfsartsen
  • de aanbeveling van de behandelend arts
  • Het productpakket als „gemaksoplossing“

 

Betere gezondheid en zekerheid voor bedrijven

Tot welke ontwikkelingen leiden deze resultaten?

De gemeenschappelijke gesprekken en uitwisseling tussen Consortium 10 en 15 hebben tot een betere samenwerking tussen de twee consortia geleid. Dit betekent een betere verbinding tussen de sectoren “Health” en “Business”. De competenties van Consortium 10 kunnen optimaal in het projectidee worden opgenomen. Anderzijds bevorderen en ondersteunen de strategische oplossingen van S.Pelster de doelstellingen van Consortium 10 – een echte win-win situatie – in het bijzonder voor het project als geheel.

  • Door samenwerking worden onderstaande drie sectoren met elkaar verbonden:

Deel artikel: