Nieuws overzicht

Consortium 10 en Consortium 15: De bijeenkomst van deskundigen in Westerstede – januari 2018

14 januari 2018

Welke deskundigen waren bij deze bijeenkomst betrokken?

In januari 2018 vond een bijeenkomst met deskundigen uit de verschillende zorg- en gezondheidsdiensten plaats. Door middel van een workshop werden de verschillende mogelijkheden voor een duurzame samenwerking besproken en onderzocht. De volgende deelnemers waren hierbij aanwezig:

  • Dr. U. Kamphausen als vertegenwoordiger van Consortium 10 en als deskundige op het gebied van beroepen in de gezondheidszorg en huisartspraktijken.
  • Dr. R. Arold als vertegenwoordiger van Consortium 10 en als deskundige op het gebeid van laboratoriumdiagnostiek en als dienstverlener voor de digitale uitwisseling van patiëntgegevens tussen medische praktijken, medische laboratoria en ziekenhuizen.
  • Dr. S. Gumrich als huisarts en als deskundige op het gebied van arbeidsgeneeskunde en aangesloten bij een supra-regionaal netwerk van artsen.
  • H.-C. Wrede als exploitant van FitnessMobil en als deskundige op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg. Daarnaast deskundige op het gebied van bedrijfsinterne samenwerking en bedrijfsnetwerken.
  • S. Pelster als projectleider van Consortium 15 en als deskundige voor de ontwikkeling van potentie en productmanagement. Daarnaast deskundige op het gebied van bedrijfsadvies voor beroepen in de gezondheidszorg.

Wat was het doel van deze bijeenkomst van deskundigen?

Het doel van deze bijeenkomst was het bereiken van consensus tussen de deelnemers; een belangrijke voorwaarde voor samenwerking. De verschillende perspectieven en individuele bevindingen van de deelnemers werden gepresenteerd. Het volgende thema stond hierbij centraal:

  • „Gezondheidsmanagement in bedrijven en de kansen van infectiepreventie“

Welke onderwerpen werden inhoudelijk behandeld tijdens deze uitwisseling?

De onderwerpen die zijn behandeld waren voornamelijk beleidsprocessen uit verschillende gebieden. De deelnemers kregen zo de kans om de mogelijkheden voor verandering van arbeidsprocessen te herkennen. Deze arbeidsprocessen waren de volgende:

  • in de huisartsenpraktijk
  • in de arbeidsgeneeskunde
  • bij gezondheidsmanagement in bedrijven

Daarnaast werden de processen voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen artsen, laboratoria en ziekenhuizen gepresenteerd en besproken en vond er een toelichting en bespreking van de samenwerking in artsennetwerken plaats.

Tijdens een bezoek aan FitnessMobil konden de deelnemers concrete oplossingen ontwikkelingen voor de verbinding van netwerken. Deze oplossingen zijn plausibel en uitvoerbaar.

Deel artikel: