Nieuws overzicht

Killerbacterie mogelijk alternatief voor antibiotica

5 april 2017

Onderzoekers van de Arizona State University in Tempe zijn mogelijkerwijs een stap verder gekomen in de strijd tegen antibioticaresistentie: zij onderzoeken de bacterie Bdellovibrio. Deze bacterie voedt zich met andere, veelal schadelijke, bacteriën. Daarmee zou Bdellovibrio in de toekomst een mogelijke vervanger voor antibiotica kunnen zijn. De eencellige bacterie heeft een aantal voordelen: hij is ongevaarlijk voor mensen; hij beweegt zich daarheen, waar een hoge bacteriëndichtheid is; vanwege zijn propellorachtige aandrijving, het zogenoemde zweepstaartje, is hij snel. Omdat Bdellvibrio tot nu toe slechts in het laboratorium getest werd, kan nog niet worden ingeschat, of en wanneer hij als antibioticavervanger ingezet wordt.

Het volledige bericht vindt u op Spiegel Online.

Deel artikel: