aaa

Nico Elzinga

Filter op categorie:

Desah B.V.

Categorie

Infectiepreventie - OneHealth

Voorkomen en verminderen van het lozen van (multi)-resistente micro-organismen naar het milieu via ziekenhuisafvalwater en afvalwater vanuit...


Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund: