6e innovatieforum health-i-care

9 mei 2019 Garrel

Dit forum is besloten en uitsluitend toegankelijk voor partners en projectbetrokkenen.

Het zesde innovatieforum health-i-care vindt plaats op 9 mei 2019 in Garrel (nabij Oldenburg). Dit forum staat in het teken van interne projectsamenwerking en uitwisseling van kennis.

Sinds de opstartfase van het health-i-care project zijn alle consortia nu dusdanig ver gevorderd, dat gekeken kan worden naar o.a. de verkoopbaarheid van de producten en investeringsmogelijkheden. Dit zesde innovatieforum biedt o.a. inzicht in de denkwijze van investeerders.

Uiteraard bestaat ook op dit forum uitgebreide gelegenheid om kennis en ideeën uit te wisselen met andere projectpartners en -betrokkenen. Het forum biedt verder de mogelijkheid om een consortiumvergaderingen te plannen.

Deelname aan de fora van health-i-care is verplicht voor tenminste één persoon van elke projectpartner.

Programma

donderdag 9 mei

9 mei:
09.30 uur    Inloop & koffie
10.00 uur    Opening prof. dr. Alex W. Friedrich, UMCG & Günter Gülker, DNHK
10.15 uur     Keynote speech, Florian Ludwig, Thuja Capita – De data zijn goed en de kapitaalbehoefte groeit – hoe haal je een investeerder aan boord?

10.45 uur    Groepsfoto buiten
11.00 uur    Teamspel buiten
11.30 uur    Biobreak

11.45 uur    Projectpresentatie – prof. dr. Alex W. Friedrich, UMCG
12.00 uur   Exportadvies & investeerderswetving – Günter Gülker, DNHK
12.15 uur    Projectfinanciën, Annette Dwars, eurohealthconnect
12.30 uur    Lunch

13.30 uur    Praktische projectinformatie, dr. Corinna Glasner, UMCG
13.45 uur    Consortiumsvergaderingen
14.45 uur    Pitches
15.15 uur     Biobreak

15.30 uur    Pitches
16.00 uur    Borrel

Parallel: 13.30-15.45 uur zo mogelijk individuele pitches voor investeerders in separate ruimtes (begeleid door DNHK)

Deel artikel: