2e zitting Raad van Advies (projectintern)

18 januari 2019 Veenendaal

Wat is de Raad van Advies?

De Raad van Advies is een adviesorgaan binnen health-i-care ten behoeve van de bevordering van de voortgang en innovaties binnen het project. Tenminste twee maal per jaar komt de Raad samen om een geselecteerd aantal consortia van feedback en tips te voorzien m.b.t. hun projectactiviteiten.

Dit gremium bestaat uit:

  • prof. dr. Alex W. Friedrich, Hoogleraar en afdelingshoofd medische microbiologie – projectleider
  • Günter Gülker, directeur Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) – projectpartner
  • prof. dr. Andreas Voss, Hoogleraar Infectiepreventie Radboud University – projectpartner
  • wisselend extern raadslid

Waarop wordt geadviseerd?

De Raad van Advies bekijkt de inhoudelijke voortgang van uw consortium; de medische relevantie en toepasbaarheid van uw innovatie; evenals de economische waarde en marktpositie van het uiteindelijke product.

Programma

vrijdag 18 januari

Individuele afspraken van steeds 45 minuten.

Ter plaatse zult u

 • een korte samenvattende presentatie van uw stukken geven (5 minuten)
 • vragen beantwoorden van de raadsleven n.a.v. van uw presentatie (10 minuten)
 • concrete tips en adviezen meekrijgen van de raadsleden
 • de gelegenheid hebben uw eigen vraagstukken voor te leggen

De consortia ontvangen een uitnodiging per e-mail met nadere informatie over de invulling van de sessies.

Deel artikel: