2e Innovatieforum health-i-care: Samenwerken zonder grenzen

9 mei 2017 Velen

Tijdens het forum op 9 mei zijn verbondenheid, samenwerking en van elkaar leren centraal.

Dit forum slaat bruggen tussen alle aanwezige partners; zowel op cultureel vlak Nederland-Duitsland als tussen verschillende werkvelden business, health en science. De deelnemers krijgen handvatten en tips voor een nóg efficiëntere samenwerking binnen het project.

Het ochtendprogramma begint met een plenaire sessie, waarna de groep zich opsplitst om ervaringen te delen. In deze sessies zullen ervaren of vergevorderde consortia hun kennis delen over projectwerk binnen INTERREG en algemene projectsamenwerking. Tevens bestaat de mogelijkheid voor consortia om projectinterne of inhoudelijke dilemma’s voor te leggen aan andere partners. Zo kunnen deze consortia van de binnen het health-i-care aanwezige expertise profiteren voor nóg betere projectresultaten.

In de middag staat samenwerking en teambuilding centraal en bestaat gelegenheid voor consortiumoverleg of adviesgesprekken.

U kunt zich aanmelden via de button in de persoonlijke uitnodiging voor het forum.

Doelgroep:
Dit innovatieforum is toegankelijk voor alle projectpartners en bij het project resp. in de verschillende consortia betrokken partners. Tijdens het 3e innovatieforum op 29 november heten wij ook graag weer externe partijen welkom. Thema is dan ondernemerschap en marktpotentie – programma volgt in de zomer.

 

Programma

dinsdag 9 mei

donderdag 1 januari

donderdag 1 januari

Moderatie: prof. dr. Alex W. Friedrich (projectleider)

09:30 uur       Inloop en registratie

10:00 uur       Opening door prof. dr. Alex W. Friedrich: “Belang verbondenheid tussen projectpartners”

10:20 uur       Presentatie Günter Gülker, directeur DNHK: “Samenwerking in het bedrijfsleven tussen Nederland en Duitsland”

10:45 uur       Key Note culturele verschillen

11:00 uur       Biobreak

11:15 uur       Werkgroepen: Meer informatie volgt na aanmelding

12:15 uur       Netwerklunch

13:30 uur       Teambuilding

14:45 uur       Gelegenheid voor consortium-overleg en/of vragen aan leadpartner, DNHK, andere projectpartners

15:30 uur       Afsluitende borrel

Deel artikel: