aaa

Duits-Nederlandse Handelskamer

De voornaamste taak van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) is het bevorderen en ondersteunen van de Nederlands-Duitse zakelijke betrekkingen.

dnhk-rgb

Precies dat doet de DNHK nu sinds 110 jaar. Of het nu gaat om marktanalyses, adresonderzoek, juridisch advies of personeelsbemiddeling – als adviesonderneming biedt de DNHK een veelomvattende service voor ondernemingen, die in het respectievelijke buurland actief willen worden of daar zakelijke contacten zoeken. De vele evenementen en publicaties van de Handelskamer vormen daarnaast een graag benut communicatieforum voor alle geïnteresseerde ondernemingen.

 

Rol van de DNHK binnen health-i-care

Binnen health-i-care is de DNHK aanspreekpunt voor de consortia waar het gaat om de marktbenadering voor de ontwikkelde technologieën en innovaties. De DNHK adviseert m.b.t. de markt in het buurland, mogelijke distributiekanalen en toetst de relevantie van de producten voor beide markten.

Bovendien is de DNHK verantwoordelijk voor de organisatie van de evenementen en innovatiefora binnen health-i-care evenals de PR hieromtrent.

Photo

Prof. Dr. Alex W. Friedrich

Hoogleraar en afdelingshoofd medische microbiologie, UMCG & projectleider health-i-care 

“Het project health-i-care is opgezet vanuit wensen en concrete behoeften van gebruikers en afnemende partijen ten opzichte van de bescherming van patiënten voor infecties en antibiotica-resistentie. Health-i-care zet zich door middel van landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming in voor versterking van het innovatievermogen en voor infectiepreventie in de grensregio en, daarmee verbonden, voor de ontwikkeling van één sterke gezondheidseconomische regio.”


Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund: