initiate Development

  • Categorie

    Diagnostiek & preventie

  • Nummer

    Consortium 15

  • Samenvatting

    Ontwikkeling van een “gezondheidshandboek” voor medewerkers in de zorg en binnen het bedrijfsleven ter bevordering van infectiepreventie.

Overzicht

Projectomschrijving

Door middel van de ontwikkeling van een “gezondheidshandboek voor zelfmanagement – i-Care” worden er handleidingen voor medewerkers binnen de zorg en het bedrijfsleven opgesteld ter bevordering van een betere gezondheidsbescherming en infectiepreventie. Binnen het project is de benodigde kennis door expertise van het UMCG en andere projectpartners reeds aanwezig. Om de verspreiding van het idee te realiseren zal teruggegrepen worden op de bestaande netwerken binnen de Euregio. In het kader daarvan zullen evenementen plaatsvinden in samenwerking met de bedrijven uit de regio.

De betrokkenheid van stakeholders bij de uitvoering van het project – december 2018

14 december 2018

Welke rol spelen de stakeholders bij de uitvoering van het project? De doelstellingen van het INTERREG-project richten zich op de economische ontwikkeling (..)

Consortium 10 en Consortium 15: De bijeenkomst van deskundigen in Westerstede – januari 2018

14 januari 2018

Welke deskundigen waren bij deze bijeenkomst betrokken? In januari 2018 vond een bijeenkomst met deskundigen uit de verschillende zorg- en (..)

Het voorstel voor samenwerking met deskundigen van het UMCG – december 2016

14 december 2016

Wat is het belang van de gesprekken met deskundigen van het UMCG? Tijdens de gesprekken met deskundigen kunnen vele ervaringen worden uitgewisseld (..)

S. Pelster bezoekt het UMCG; ontmoeting met prof. dr. Alex W. Friedrich – september 2014

14 september 2014

Wat was het doel van dit bezoek? De doelstellingen van het project werden (met de focus op “healthy ageing” en “healthy care”) vanuit (..)

S. Pelster ontmoet INTERREG – november 2013

14 november 2013

De eerste ontmoeting in Bunde vond plaats om het Interreg-project te leren kennen. Hierbij was het vooral belangrijk om een antwoord (..)

De ontwikkeling van een dienstpakket voor MKB-bedrijven – juni 2018

14 juni 2018

Wat maakt de productontwikkeling van dit project uniek? Dit project biedt een heel andere kijk op de resultaten van een systeem, een systeem dat (..)

Extra experts voor de expertportefeuille – oktober 2017

14 oktober 2017

Welke oplossingen bieden de deskundigen uit andere vakgebieden? Innovatieforums bieden steeds weer een mogelijkheid voor uitwisseling met andere (..)

De start van het project initiate development (Consortium 15); de kaders van health-i-care – mei 2016

14 mei 2016

Welk projectidee van “health-i-care” dient als oriëntatie? Alex Friedrich has one clear ambition: “Together, we are going to make sure that (..)

Ideeën op een zinvolle manier in het project inbrengen – mei 2014

14 mei 2014

Hoe kunnen eigen ideeën en mogelijkheden op een zinvolle manier worden ingebracht in het project? Prof. dr. Alex W. Friedrich (..)


Het project wordt in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland uitgevoerd en door de Europese Unie en de volgende instellingen financieel ondersteund: